W przyszłym roku mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc składać raporty na temat ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT. Pierwsze sprawozdanie trzeba będzie złożyć do 25 lutego 2017 r. Dotychczas obowiązek przesyłania JPK miały tylko duże firmy.

Aby ustalić status przedsiębiorcy trzeba kierować się kryteriami, które są opisane w art. 105-106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a zatem ustalić wielkość i rozmiar działalności gospodarczej, czyli określić średnioroczne zatrudnienie, a także roczny obrót netto firmy.

Żeby ułatwić małym i średnim firmom wywiązanie się z tego obowiązku powstała specjalna, bezpłatna aplikacja zawierająca wszystkie funkcjonalności niezbędne do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa w systemie Windows. Potem zostanie ona też udostępniona w systemie Linux. Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej znajdują się struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych, a także dowodów księgowych związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Więcej zmian w JPK znajduje się w Broszurze informacyjnej na temat struktury JPK_VAT znajdującej się na stronach Ministerstwa Finansów.

Definicja mówi, że małym przedsiębiorcą jest ten, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie następujące warunki:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;
- jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także operacji finansowych nie przekroczył 10 milionów euro ( w złotówkach), albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średnim przedsiębiorcą jest ten, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie następujące warunki:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;
- jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także operacji finansowych nie przekroczył równowartości (w złotych) 50 milionów euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.