W zeszłym tygodniu sieć Żabka ogłosiła, że jej sklepy działają jako punkty pocztowe i dlatego mogą być otwarte w niedziele wolne od handlu. Sprawdzają to inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

„Sklepy Żabka rzeczywiście w większości są placówkami pocztowymi w rozumieniu prawa, bo zawarły umowy z operatorem pocztowym już w 2012 r. Te umowy wiążą się ze świadczeniem usług pocztowych, realizowanych m.in. we współpracy z Pocztą Polską” - poinformowała sieć w komunikacie opublikowanym w minionym tygodniu. Te informacje zostały potwierdzone na stronie sieci, gdzie są informacje o współpracy z Pocztą Polską i firmą kurierską DHL. Pracownicy sklepów dostali naklejki z informacją, że placówka jest punktem pocztowym, a od najbliższej wolnej niedzieli wszystkie Żabki mają być czynne.
Do sprawy odniosła się Państwowa Inspekcja Pracy - O tym, czy dany sklep może być uznany za placówkę pocztową uprawnioną do prowadzenia handlu w niedziele i święta zadecydują ustalenia faktyczne dokonane przez inspektora pracy podczas kontroli – powiedziała Danuta Rutkowska, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy i dodała - Ustawa prawo pocztowe zawiera definicję placówki pocztowej i podczas kontroli inspektor pracy sprawdzi, czy deklaracja prowadzącego sklep jest zgodna z rzeczywistością czyli, czy jest on placówką pocztową i faktycznie prowadzi działalność w tym zakresie.
Oznacza to, że w przypadku kontroli, pracownik sklepu będzie musiał przedstawić odpowiednią umowę z operatorem pocztowym oraz udowodnić, że ma przesyłki dla klientów.