Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najpoważniejszych pozycji w budżecie każdego przedsiębiorcy. Ile zapłacą w przyszłym roku? Chociaż jeszcze nie wszystkie wskaźniki są znane to i tak wiadomo, że suma składek płaconych przez osoby prowadzące własny biznes dłużej niż 2 lata przekroczy 1200 zł.

Jak co roku wysokość składki wzrośnie, bo rosną wskaźniki, od których jest ona uzależniona.
Wyższe składki zapłacą zarówno firmy, które są obecne na rynku dłużej, jak i młodzi przedsiębiorcy. Jednym z powodów większych obciążeń jest zapisany w ustawie budżetowej poziom przeciętnego wynagrodzenia. Wprawdzie nie został on jeszcze ostatecznie zatwierdzony, ale w projektach budżetu na 2018 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie rośnie z poziomu 4263 zł do kwoty 4443 zł. A wraz ze wzrostem tego parametru rosną też składki na ubezpieczenia społeczne. Wylicza się je bowiem od postawy stanowiącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
W 2018 r. wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne będą wynosiły w sumie 912,22 zł. Dla porównania teraz jednoosobowe firmy płacą 875,28 zł miesięcznie, co oznacza wzrost składki o 36,94 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku:
Składka emerytalna – 520,36 zł
Składka rentowa – 213,26 zł
Składka chorobowa – 65,31 zł
Składka wypadkowa - 47,98 zł
Fundusz Pracy – 65,31 zł
Suma – 912,22 zł (875,28 zł obecnie)
Do całej tej układanki trzeba jeszcze dołożyć składkę zdrowotną, której wysokość w tym roku wynosiła 297,28 zł. W styczniu Główny Urząd Statystyczny poda poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, łącznie z wypłatami z zysku. Na podstawie tego parametru zostanie ustalona wysokość składki zdrowotnej, która stanowi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Co roku składka zdrowotna rośnie mniej więcej o 10 zł, a więc można założyć, że w przyszłym roku wyniesie co najmniej 300 zł miesięcznie. Sumując tę wielkość ze składkami na ubezpieczenie społeczne (912,22 zł) przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 1212, 22 zł składek na ZUS.