Znamy już kompletny kalendarz zbliżającego się roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie zajęcia rozpoczną 3 września.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Data rozpoczęcia roku szkolnego wynika z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim, że nowy rok zaczyna się zawsze 1 września.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, kiedy 1 września wypada w piątek, sobotę lub niedzielę; wtedy uczniowie wracają do szkoły w pierwszy dzień roboczy po weekendzie. W tym roku - 3 września.

Godzina uroczystości zależy od decyzji szkoły, najczęściej wyznaczana jest pomiędzy 9 a 11.

Święta, ferie, przerwy w nauce

Pierwsza dłuższa przerwa w nauce czeka na uczniów w listopadzie. Przy okazji Wszystkich Świętych część z nich dostanie cztery dni wolnego od szkoły. 1 listopada wypada bowiem w czwartek, w wielu szkołach 2 listopada także lekcji nie będzie.

Kolejne dłuższe wolne wypadnie dopiero w okolicach Bożego Narodzenia. Potrwa ona od 22 grudnia do 1 stycznia 2019. Lekcje rozpoczną się ponownie w środę, 2 stycznia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach, różnych dla poszczególnych województw:

  • od 12 do 27 stycznia odpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;
  • od 19 stycznia do 3 lutego - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • od 26 10 lutego - dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego;
  • od 9 do 24 lutego - lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Wiosenną przerwę świąteczną (Wielkanoc) zaplanowano na 18 - 23 kwietnia 2019 r.

Kiedy egzaminy i matury?

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 15 kwietnia do 17 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub wypadków losowych nie będą mogli napisać egzaminu w tym czasie, zaproponowano termin dodatkowy – od 3 do 5 czerwca.

Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowany został na 10-12 kwietnia 2019 roku.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek 6 maja 2019 roku.

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 21 czerwca, dzień później rozpoczną się wakacje. Kolejny rok szkolny (2019/2020) rozpocznie się 2 września.

Dodatkowo do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej i gimnazjum, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, by dniami wolnymi były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.