Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego w północnej Polsce, odnotowuje w ostatnich latach spadek liczby ludności. Według oficjalnych statystyk w 2022 roku miasto liczyło 158 800 mieszkańców, co oznacza spadek o 2300 osób w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy liczba ludności wynosiła 161 100. Ta tendencja jest niepokojąca, ponieważ stwarza dodatkowe problemy społeczne i gospodarcze, takie jak niedobory siły roboczej. Co więcej, miasto w największym stopniu traci młodych mieszkańców, którzy szukają lepszej edukacji i pracy gdzie indziej.