Związek Ukraińców w Polsce zwrócił się z prośbą do nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o pomoc dla Żołnierzy ukraińskich walczących na linii frontu w postaci środków pierwszej pomocy medycznej, sprzętu logistycznego i ciepłej odzieży.