Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili 437 partii naturalnych wód mineralnych, źródlanych oraz napojów potocznie nazywanych „wodami smakowymi”. W 44 partiach wykryli nieprawidłowości polegające na podawaniu na etykietach mylących informacji. W sklepach inspektorzy znaleźli też przeterminowane wody.

Ostatnia kontrola wod mineralnych i źródlanych oraz napojów nazywane potocznie „wodami smakowymi”miała miejsce w trzecim kwartale ubiegłego roku. Wtedy skontrolowano 45 supermarketów, 25 mniejszych sklepów i 10 hurtowni w całej Polsce. Inspektorzy sprawdzali m.in. jak są oznakowane butelki, czy napoje nie są przeterminowane i w jakich warunkach są przechowywane. Niektóre produkty wysłano do laboratorium, gdzie zbadano m.in. ich skład.


- Konsumenci często nie zdają sobie sprawy z tego, że tzw. wody smakowe to napoje, w których jest cukier albo substancje słodzące oraz sztuczne aromaty. Wybierając wodę mineralną czy źródlaną, należy zawsze dokładnie czytać etykiety – radzi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Inspektorzy sprawdzili 437 partii produktów i wykryli różne nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.). W 15 partiach (z 80 zbadanych w laboratorium) zawartość niektórych kationów i anionów była inna niż deklarowano na opakowaniu. 15 partii w trzech sklepach było przeterminowanych, a 14 partii było źle oznakowanych.
Np. na butelce wody mineralnej podawano sprzeczne informacje: z przodu „niskonasycona CO2”, a na odwrocie „wysokonasycona CO2”, na wywieszce cenowej napoju gazowanego była myląca informacja „woda gazowana” z określeniem „cytrynowa”, podczas gdy naprawdę był to napój, a nie woda. Nie było informacji „zawiera cukier i substancje słodzące” obok nazwy napoju. Innym przykładem jest użycie określenia „unikalna kompozycja 7 minerałów”. Taki chwyt marketingowy sugeruje nadzwyczajność danej wody, podczas, gdy nie jest to nic specjalnego, bo każda naturalna woda mineralna stanowi niepowtarzalną i wyjątkową dla danego źródła kompozycję minerałów.

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po kontroli ukarano mandatami trzech przedsiębiorców, wszczęto cztery postępowania administracyjne, a o 19 przypadkach zawiadomiono organy nadzoru sanitarnego lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Naturalna woda mineralna, to woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. W zależności od składu mineralnego może mieć dobry wpływ na nasze zdrowie i może być zalecana przy konkretnej diecie czy określonej dolegliwości. Naturalne wody mineralne, zależnie od zawartości soli mineralnych dzielą się na: bardzo niskozmineralizowane (do 50 mg/l), niskozmineralizowane (do 500 mg/l), średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) i wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg/l). Zwróć uwagę, czy na etykiecie jest podana nazwa źródła i miejscowość, gdzie znajduje się ujęcie wody.

Natomiast woda źródlana, to woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Jest zwykle bardzo niskozmineralizowana i dlatego można ja spożywać w dowolnych ilościach.

Woda stołowa, to woda mineralna lub źródlana albo ich mieszanka, wzbogacona lub uzdatniona różnymi związkami czy minerałami.

Jest jeszcze „woda smakowa”, ale to nie jest woda, tylko napój. Przeważnie powstający na bazie wody z dodatkiem soków albo aromatów oraz cukru lub substancji słodzących.

Uważnie czytajmy więc etykiety. Dowiemy się z nich m.in., jaki rodzaj wody lub napoju kupujeemy, jakie aniony i kationy zawiera woda mineralna oraz skąd pochodzi, jakie substancje i ile cukru dodano do napoju. W razie wątpliwości, możemy skontaktować się z Inspekcją Handlową.